Försäkring

 

Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till fastighetsförsäkringen. Detta innebär att det räcker för boende att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 

 

Vid andrahandsuthyrning
Andrahandsgäster uppmanas liksom alla andra boende att teckna en egen hemförsäkring.