Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Linus Englund
   

Ledamot, kassör
Sebastian Lindroos-Moll
      

Ledamot, sekreterare 
Thomas Dovheim

 

Ledamot, fastighetsansvarig 
John-John Mattsson
 

Ledamot
Christer Åslund