Felanmälan

Fastighet

För att undvika onödiga kostnader för dig som anmälare samt föreningen önskar styrelsen att kontakt först tas med styrelsen vid garantiärenden, på  


Vid service eller skötslärenden kan HJ Företagsservice kontaktas på

Garantifel vitvaror (kyl, frys, tvättmaskin o. dyl.):   Akuta fel


Fastighetsjour 070-621 50 88

Vid akuta fel som ej kan vänta.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Bredband/TV

Sappa
Hjälpguider finns att tillgå på sappa.se/guider
För att se vad som gäller för dina tjänster, logga in på mitt.sappa.se

För hjälp över telefon ring 0770-45 73 47