Ekonomi

Som en nystartad förening med nya byggnader står underhåll och reparationer för en liten del av föreningens kostnader. Stigande räntor och höga energipriser påverkar idag många bostadsrättsföreningar. Så även Brf Koltrasten i Karlstad. Fastigheten värms upp med fjärrvärme, en kostnadseffektiv uppvärmningsform. Föreningens gemensamma elavtal är bundet till april 2025 till en total kostnad som understiger 2 kr/kWh. Föreningens lån är bundna enligt följande:

30% bundet till februari 2025, ränta 1,78%
30% bundet till februari 2026, ränta 4.25%
40% bundet till februari 2027, ränta 2,05%


Dokument
I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi såsom intäkter, utgifter och belåning.
Den inledande förvaltningsberättelsen beskriver de åtgärder som gjorts eller som planeras framöver. 

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket.
Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår

Ladda ned

Icon representing an icon       

Ekonomisk plan
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020f